In 2022 bundelden 6 culturele centra in de Vlaamse Noordrand rond Brussel hun krachten om alle kinderen in die regio - zonder onderscheid - te verrijken met de verbredende en verdiepende werking die kunst in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen kan teweegbrengen. 

Door cultuur naar kinderen te brengen binnen hun vertrouwde klasomgeving, zorgt pARTkoer voor een uiterst lage drempel voor cultuurparticipatie. Mastiek werd ingeschakeld om het educatieve luik hiervoor te ontwikkelen: educatieve kunstkoffers en Doe-Denk-Dingen voor in de klas. 
Cultuur Noordrand 

CC Asse
CC Het Bolwerk
GC de Zandloper
CC De Muze 
CC Strombeek
CC De Factorij
Educatieve kunstkoffers en Doe-Denk-Dingen
Kinderen van het basisonderwijs kunnen een heel schooljaar lang via verschillende impulsen proeven van een bepaalde kunstdiscipline. Elk leerjaar werkt rond een andere discipline, waardoor kinderen hun hele lagere schooltijd kunnen proeven van een hele waaier aan kunstvormen: dans, theater, beeldende kunst & architectuur, muziek, film & multimedia en STEAM. Mastiek ontwikkelde voor elk van deze 6 disciplines educatieve kunstkoffers en Doe-Denk-Dingen. 


Kunstkoffers

De educatieve kunstkoffer is een box gevuld met opdrachten en inspirerende materialen om die uit te voeren. Ze is voorzien van een gedetailleerde handleiding die leerkrachten wegwijs maakt. Hiermee begeleiden ze in de klas twee workshops van telkens 50 minuten rond hun kunstdiscipline. Doordat het materiaal gepaard gaat met een handleiding en instructievideo is er geen voorkennis van de discipline nodig. De koffers zijn zo ontwikkeld dat ze leerkrachten zoveel mogelijk ontlasten. Zij zijn ook gevuld met tips en tools die leerkrachten kunnen gebruiken om leerlingen meer te motiveren. 

Zo ontdekken leerlingen in de eerste workshop van de ‘muziek kunstkoffer’ de principes van oude en folklore muziek. Kinderen gaan zelf aan de slag met het ritme van een Indisch instrument, de shrutibox en leren de basisprincipes van muziek. De tweede workshop is opgebouwd rond nieuwe en hedendaagse muziek. We vertrekken van het principe van een stepsequencer, een toestel waarmee een dj of muzikant opgenomen tracks tegelijkertijd afspeelt en zo nummers maakt. Mastiek heeft deze tracks ‘echt’ gemaakt door ze op banners te drukken en zo binnen te brengen in het klaslokaal. Met geklap en boomwhackers maakten leerlingen dan verschillende geluiden op het ritme en zo werd de klas een heuse dj-booth. 
Doe-Denk-Dingen

De Doe-Denk-Dingen zijn korte speelse activiteiten om een discipline een plaats te geven in de klas en thuis. Maandelijks is er een Doe- en Denk-Ding voor in de klas en een Doe-Ding voor thuis. De opdrachten thuis brengen de verschillende kunstdisciplines tot in de huiskamer. We betrekken CC’s, scholen en gezinnen zo met de creatieve ontwikkeling van kinderen. Voor de ontwikkeling van deze opdrachten sloeg Mastiek de handen in elkaar met kunst-educatieve partner Mooss, met een uitgebreide ervaring met werken met scholen. 

Een digitale pdf begeleidt de leerkrachten bij de klassikale opdrachten. Ze kunnen kiezen voor de basisopdrachten, maar er is ook een mogelijkheid om de leerlingen nog extra duiding/informatie te geven bij elk thema afhankelijk van de beschikbare tijd. Leerkrachten kiezen dus zelf hoe intens ze met het thema werken. 

De opdrachten zijn gelinkt aan de maand van het jaar. Zo gaan ze samen aan de slag rond glasramen in de geboortemaand van Victor Horta en draait oktober rond theateropdrachten in het thema van Halloween.
Publieksgroep
De kunstkoffers en Doe-Denk Dingen werden ontwikkeld het 1e tot het 6e leerjaar van de lagere school en leerkrachten. 

Bij elk project gebruikt Mastiek heldere en inclusieve taal. Dit traject loopt in de Brusselse Noordrand waardoor we hier bij de ontwikkeling van het materiaal nog extra rekening mee hielden.