Streekvereniging De Zuidrand wil de verborgen verhalen van de streek rond Kontich, Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint en Morstel dichter bij scholen brengen. Ze vroegen Mastiek om een educatief pakket voor de 3e graad lager onderwijs te ontwikkelen. Ze wilden kinderen op een speelse manier kennis laten maken met hun lokaal erfgoed.
Erfgoed Zuidrand
Gemeenteplein 1
2550 Kontich
Educatief Pakket
Met het pakket ‘Weet je nog? Leven in de Zuidrand doorheen de jaren’ ontdekken leerlingen aan de hand van lokale erfgoed-sporen (oude hoeves, kastelen, straatnamen). het verhaal van de transformatie van hun gemeente van landelijk boerendorp tot verstedelijkte gemeente. 
Inleidende filmpjes geven de aanzet tot actieve onderzoeksopdrachten waarmee leerlingen het lokale verleden ontdekken. De kennis en ervaring die ze opdoen, verwerken ze later in de klas. Ze kunnen deze dan presenteren aan de school, (groot)ouders, buurtbewoners… 
Het pakket bestaat uit een handleiding met opdrachtfiches en bijhorende sjablonen en stappenplannen voor de leerlingen.

Het pakket is flexibel en modulair: als leerkracht kies je zelf met welke erfgoedsporen je wil werken, welke opdrachten je de leerlingen laat doen of op welke manier je de kennis en ervaringen creatief laat verwerken.
Per gemeente is er een archiefdoos met daarin het materiaal op papier, zodat je het makkelijk kan gebruiken of kopïeren. Deze doos kunnen leerkrachten uitlenen in een lokale bibliotheek. 
Leerkrachten die liever digitaal werken, kunnen de handleiding, oude foto's en hun infodossiers downloaden. De videos van Jef Van Camp neemt de klas mee op sleeptouw. 

Publieksgroep
De publieksgroep voor dit educatief pakket zijn leerlingen van het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs. Het pakket duurt ongeveer een halve lesdag op vraag van de scholen.